Online kupnja karte

Linija 9401

Prodaja karata

On line prodaja se odnosi na liniju katamarana ‘PRINC ZADRA’

ZADAR-PREMUDA-SILBA-OLIB

 1. POTVRDA RASPOLOŽIVOSTI MJESTA

  On-line rezervacije moguće je napraviti maksimalno 15 dana prije datuma Vašeg putovanja.
  Upite i uplate unutar 24 sata od polaska katamarana ne potvrđujemo.
  Ukoliko na zadani datum nema slobodnih mjesta, biti će Vam ponuđeni alternativni datumi, čiju raspoloživost jamčimo 6 sati (od trenutka slanja Miatoursovog e-maila potvrde).
 2. SAČUVAJTE ELEKTRONSKU KARTU

  Kod na vrhu karte dužni ste predočiti prilikom ukrcaja. Kartu tiskajte ili imajte spreman prikaz koda na zaslonu mobilnog uređaja.
 3. UPOZORENJE O PRTLJAZI!!!

  Na brzobrodskim linijama smije se prevoziti isključivo ručna prtljaga do 20 kg po osobi i to besplatno.Upozoravaju se putnici da sav višak prtljage neće biti ukrcan na katamaran.
 4. REKLAMACIJE

  Za reklamacije gost putnik prije polaska broda dužan se javiti na prodajno mjesto gdje će mu biti napravljen povrat novca. Izvan ovog roka nikakva reklamacija se neće uzimati u obzir. Sporovi se rješavaju sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Načini plaćanja

Kreditne kartice


MasterCard Maestro Visa

Diners DiscoverPretvorba valute

Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na vašem računu kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.