Miatours

Kontakt

Adresa

MIATRADE D.O.O.
SV.VINKA PAULSKOG 23
23 000 ZADAR

TURISTIČKA AGENCIJA „MIATOURS“
VRATA SV.KRŠEVANA
23 000 ZADAR


Telefon

+385 23 254 300
+385 23 254 400

E-mail

Mirjana Šarin

Direktor


Anamarija Šarin-Ropuš

Financije


Ante Sikirić

Tehnički menadžer


Iva Čakarun

Organizacija izleta i putovanja


Ivana Delaš

Prodaja karata