Pretraži plovidbeni red

Linija 9401

Zadar-Premuda-Silba-Olib

Zimski plovidbeni red
01.01. - 27.06. & 02.09. - 31.12.2024.

Linija 9401   Zadar Premuda Silba Olib
1.1. - 27.6.2024.
&
2.9. - 31.12.2024.
Ponedjeljak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Utorak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Srijeda 11:00 12:15 12:17 12:37 12:40 13:00
Četvrtak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Petak 17:00 18:15 18:17 18:37 18:40 19:00
Subota 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Nedjelja I 08:45 10:00 10:02 10:22 10:25 10:45
II 18:30 19:45 19:47 20:07 20:10 20:30
Linija 9401   Olib Silba Premuda Zadar
1.1. - 27.6.2024.
&
2.9. - 31.12.2024.
Ponedjeljak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Utorak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Srijeda 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Četvrtak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Petak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Subota I 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
II 16:15 17:30
Nedjelja 16:00 Premuda Silba 18:10
16:30 16:32 16:52 16:55

Napomene

  1. Na blagdane 01.01., 01.04., 01.05., 18.11., 25.12. i 26.12. brod polazi sa Oliba u 16:00 sati,
    sa Silbe u 16:23, s Premuda u 16:45, dolazak u Zadar u 18:00 sati. Povratak iz Zadra u 18:30 sati.
  2. Na blagdane 06.01., 30.05. i 01.11. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00 sati.
  3. Na blagdan 06.01. polazak iz Oliba direktno za Zadar u 13:15 sati.

Ljetni plovidbeni red
28.06. - 01.09.2024.

Linija 9401   Zadar Premuda Silba Olib
28.6. - 1.9.2024. Ponedjeljak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Utorak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Srijeda 11:00 12:15 12:17 12:37 12:40 13:00
Četvrtak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Petak 17:00 18:15 18:17 18:37 18:40 19:00
Subota 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Nedjelja I 08:45 10:00 10:02 10:22 10:25 10:45
II 19:30 20:45 20:47 21:07 21:10 21:30
Linija 9401   Olib Silba Premuda Zadar
28.6. - 1.9.2024. Ponedjeljak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Utorak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Srijeda 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Četvrtak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Petak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Subota I 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
II 16:15 - - 17:30
Nedjelja 17:00 17:20 17:25 17:45 17:50 19:00

Napomene

  1. Na blagdane 22.06. i 15.08. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00.
  2. Na blagdan 05.08. polazak iz Oliba u 17:00, a iz Zadra u 19:30.