Pretraži plovidbeni red

Linija 9401

Zadar-Premuda-Silba-Olib

Zimski plovidbeni red
do 1.6.2023. i od 4.9.2023.

Linija 9401   Zadar Premuda Silba Olib
1.1. - 1.6.2023.
&
4.9. - 31.12.2023.
Ponedjeljak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Utorak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Srijeda 11:00 12:20 12:22 12:42 12:45 13:00
Četvrtak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Petak 17:00 18:20 18:22 18:42 18:45 19:00
Subota 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Nedjelja 18:30 19:50 19:52 20:12 20:15 20:30
Linija 9401   Olib Silba Premuda Zadar
1.1. - 1.6.2023.
&
4.9. - 31.12.2023.
Ponedjeljak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Utorak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Srijeda 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Četvrtak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Petak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Subota 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Nedjelja 16:00 Premuda Silba 18:10
16:30 16:32 16:52 16:55

Napomene

  1. Na blagdan 10.04., 01.05., 30.05., 01.11. i 26.12. katamaran isplovljava iz luke Olib u 16:00,
    sa Silbe u 16:23, s Premuda u 16:45, dolazak u Zadar u 18:00 sati. Povratak iz Zadra u 18:30,
    s Premude u 19:52, sa Silbe u 20:15 sati, dolazak na Olib u 20:30 sati.
  2. Na blagdan 06.01. i 18.11. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00.
  3. Na blagdan 25.12. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 17:00.

Ljetni plovidbeni red
od 2.6.2023. do 3.9.2023.

Linija 9401   Zadar Premuda Silba Olib
2.6. - 3.9.2023. Ponedjeljak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Utorak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Srijeda 11:00 12:17 12:20 12:40 12:45 13:00
Četvrtak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
Petak 17:00 18:17 18:20 18:40 18:45 19:00
Subota 14:00 15:15 15:17 15:37 15:40 16:00
2.7. - 3.9.2023. Nedjelja I 08:45 10:00 10:02 10:22 10:25 10:45
II 19:30 20:50 20:52 21:12 21:15 21:30
Linija 9401   Olib Silba Premuda Zadar
2.6. - 3.9.2023. Ponedjeljak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Utorak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Srijeda 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Četvrtak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Petak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
1.7. - 2.9.2023. Subota I 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
II 16:15 - - 17:30
2.7. - 3.9.2023. Nedjelja & 15.08. 17:00 17:20 17:25 17:45 17:50 19:00

Napomene

  1. Na blagdane 08.06. i 22.06. polazak iz Oliba u 07:00 sati, a povratak iz Zadra u 11:00 sati.