Pretraži plovidbeni red

Linija 9401

Zimski plovidbeni red

do 3.6.2021. i od 30.8.2021.
Linija 9401   Zadar Premuda Silba Olib
1.1. - 3.6.
&
30.8. - 31.12.
Ponedjeljak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Utorak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Srijeda 11:00 12:20 12:22 12:42 12:45 13:00
Četvrtak 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Petak 17:00 18:20 18:22 18:42 18:45 19:00
Subota 14:00 15:15 15:17 15:37 15:42 16:00
Nedjelja 18:30 19:15 19:52 20:12 20:15 20:30
Linija 9401   Olib Silba Premuda Zadar
1.1. - 3.6.
&
30.8. - 31.12.
Ponedjeljak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Utorak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Srijeda 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Četvrtak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Petak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:30
Subota 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:00
Nedjelja 16:00 Premuda Silba 18:10
16:30 16:32 16:52 16:55

Napomene

  1. Na blagdane 01.01., 06.01., 05.04., 01.11., 25.12. katamaran isplovljava iz luke Olib u 16:00, Silba 16:23, Premuda 16:45 s dolaskom u Zadar u 18:00 sati
  2. Na blagdane 01.01., 06.01., 05.04., 01.11., 25.12. katamaran isplovljava iz luke Zadar u 18:30, Premude 19:52, Silbe 20:15 s dolaskom u luku Olib u 20:30 sati
  3. Na blagdane 01.05., 03.06. i 18.11. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00 sati
  4. Na dan uoči blagdana 02.06. polazak iz Zadra u 17:00 sati