Pretraži plovidbeni red

Linija 9401

Ljetni plovidbeni red

29.5. - 30.8.2020.
Linija 9401   Zadar Premuda Silba Olib
29.5. - 30.8. Ponedjeljak 14:00 15:20 15:25 15:45 15:50 16:10
Utorak 14:00 15:20 15:25 15:45 15:50 16:10
Srijeda 11:00 12:20 12:25 12:45 12:50 13:10
Četvrtak 14:00 15:20 15:25 15:45 15:50 16:10
Petak 17:00 18:20 18:25 18:45 18:50 19:05
Subota 14:00 15:20 15:25 15:45 15:50 16:10
Nedjelja / blagdan 19:30 20:50 20:52 21:12 21:15 21:35
18.7. - 15.8. Subota I 10:00 - 11:10 -
II 14:00 15:20 15:25 15:45 15:50 16:10
12.7. & 16.8. Nedjelja I 16:45 18:05 18:10 18:30 18:40 19:00
II 20:40 - - 21:50
Linija 9401   Olib Silba Premuda Zadar
29.5. - 30.8. Ponedjeljak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:35
Utorak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:05
Srijeda 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:35
Četvrtak 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:05
Petak 05:30 05:50 05:53 06:13 06:15 07:35
Subota 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:05
Nedjelja / blagdan 17:00 17:20 17:25 17:45 17:50 19:10
18.7. - 15.8. Subota I 07:00 07:20 07:23 07:43 07:45 09:05
II - 11:30 - 12:35
12.7. & 16.8. Nedjelja I 14:00 14:20 14:25 14:45 14:50 16:10
II 19:05 - - 20:20

Napomene

  1. Na blagdane 11.06. i 05.08. polazak iz Oliba u 07:00 h, a iz Zadra u 11.00 h
  2. Na blagdan 22.06., polazak iz Oliba u 17:00 h, a iz Zadra u 19:30 h
  3. Dana 11.07. (SUBOTA) polazak iz Zadra u 14:00 h s pristajanjem u svim lukama, s mogućnošću povratka s Premude u 15:25 h, Silbe 15:50 h, Oliba 16:10 h.
  4. Dana 12.07 (NEDJELJA) polazak iz Zadra u 07:30 h s pristajanjem na Silbi i Olibu